programlama temelleri

Hoşgeldiniz <3

DevOtağ, çeşitli Android cihazlar için birtakım geliştirmeler paylaşılan bir geliştirici platformudur. Üye olun ve içeriklerden faydalanın!

Şimdi, Bir Dakikada Kayıt Olun!
 1. hgunduz295

  App C'de Çizgi grafik yazdırma

  #include <stdio.h> #define BOYUT 10 int main() { int a[ BOYUT ] = { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 }; int i, j; printf( "%s%13s%17s\n", "Eleman", "Deger", "Grafik" ); for ( i = 0; i <= BOYUT - 1; i++ ) { printf( "%5d%13d ", i, a[ i ]) ...
 2. frknkrc44

  App C'de statik dizi boyutu öğrenme

  #include <stdio.h> int main(){ int arr[20]; printf("%d\n",sizeof(arr)/sizeof(*arr)); }
 3. hgunduz295

  App Dizi eleman değerlerinin toplamını veren C programı

  #include <stdio.h> #define BOYUT 10 int main( ) { int a[ BOYUT] = { 2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37 }; int j, top=0; for ( j = 0; j < BOYUT; j++ ) top+=a[j]...
 4. hgunduz295

  App 1den 10a kadar 5 i atlayarak sayan program

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char *argv[]) { int sayici; for (sayici=1;sayici<=10; sayici++) { if(sayici==5) continue; printf("%d",sayici); }...
 5. hgunduz295

  App sayıların karelerini bulan ve bulunan karelerin toplamını yapan c program

  #include <iostream> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char** argv) { int sayi,a,sayac,toplam,b,c; sayac=1; b=0; toplam=0; printf("Sayı girin="); scanf("%d",&sayi); while(sayac...
 6. hgunduz295

  App Sayıların Karelerini alan C programı

  int sayi,a,sayac; // burada int syntaxını kullanarak "sayi - a - sayac" değerlerini sayı olarak belirttik sayac=1; // "sayac" değerini 1 olarak belirttik printf("Sayı girin="); // ekrana printf syntaxı ile "Sayı girin=" yazdırdık scanf("%d",&sayi); // scanf syntaxı ile...
 7. hgunduz295

  App O ile 100 arasındaki tek sayıları toplayarak sonucu ekranda gösteren program

  #include <iostream> int main(int argc, char** argv) { int a,toplam; a=0; toplam=0; while (a<=100) { if(a %2 ==1) toplam+=a; a++; } printf("toplam= %d \n",toplam); return 0; }
 8. hgunduz295

  App Kullanıcının girmiş olduğu sayının basamak sayısını bulan c programı

  #include <stdio.h> int main(int argc, char** argv) { int sayi,basamak; printf("bir sayi giriniz="); scanf("%d",&sayi); basamak=0; while (sayi > 0) { basamak++; sayi = sayi / 10; } printf("Girdiginiz sayi %d",basamak); printf(" basamakli"); return 0; }
 9. hgunduz295

  App kullanıcın girdigi sayının asal olup olmadıgını sorgulayan c programı

  int main(int argc, char** argv) { int asal, i, say = 0; printf ("sayi gir:"); scanf ("%d", &asal); printf ("\n"); for (i = 2; i < asal; i ++) { if (asal % i == 0) say ++; } if(say>0)...
 10. hgunduz295

  App kullanıcın girdigi sayıdan başlayıp sıfıra kadar geri geri yazdıran c programı

  int a; printf("Sayı gir="); scanf("%d",&a); while (a>=0) { printf("%d \n",a); a--; }
 11. hgunduz295

  App kullanıcıya 10sayı girdiren ve bu sayıları toplayan c programı

  #include <iostream> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char** argv) { int a,b,top; a=0; top=0; while (a<10) { printf("Sayı giriniz="); scanf("%d",&b); top=top+b; a++; } printf("Sonuc= %d",top)...
 12. hgunduz295

  App Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan program

  #include <iostream> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char** argv) { int a,sonuc; sonuc=1; printf("Faktöriyeli bulunacak sayıyı giriniz:"); scanf ("%d",&a); while (a>1) { sonuc=sonuc*a; // sonuc *= a...
 13. hgunduz295

  App ekrana 10 kere yazı yazdıran c konsol uygulaması

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char** argv) { int i; i=1; while (i<=10) { printf("10 kere tekrarlancak metin \n"); i++; } return 0; }
 14. hgunduz295

  App 0 ile 100 arasındaki tek sayıları listeleyen c konsol uygulaması

  #include <iostream> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char** argv) { int a,toplam; a=0; toplam=0; while (a<=100) { if(a %2 ==1) printf("toplam= %d \n",a); a++; }...
 15. hgunduz295

  App 0 ile 100 arasındaki çift sayıları listeleyen c konsol programı

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char** argv) { int a,toplam; a=0; toplam=0; while (a<=100) { if(a %2 ==0) printf("toplam= %d \n",a); a++; } return 0; }
 16. hgunduz295

  App C dilinde Rastgele 6000 Kere Zar Atıldığında Yüzlerin Gelme Olasılığını hesaplayan Konsol uygulaması

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char *argv[]) { int zar[6];; int rastgele; int zaryuzu1, zaryuzu2,zaryuzu3,zaryuzu4,zaryuzu5,zaryuzu6,zaryuzu; int i=0; for(i=0;i<6;i++) zar=0...
 17. hgunduz295

  App C programlama dilinde Barbut Oyunu Yapımı

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> /*oyuncu 2 zarı aynı anda atar. bu yüzlerden 1,2,3,4,5,6 adet nokta bulunur. zarlar durduktan sonra her iki zarında üste gelen yüzleri toplanır. eğer toplam ilk atışta 7 yada 11 ise oyuncu kazanır. eğer toplam ilk atışta 2,3 yada 12 gelirse oyuncu...
Top