programlama temelleri

Hoşgeldiniz <3

DevOtağ is a developer platform with a number of enhancements shared for various Android devices. Become a member and benefit from the contents! DevOtağ, çeşitli Android cihazlar için birtakım geliştirmeler paylaşılan bir geliştirici platformudur. Üye olun ve içeriklerden faydalanın!

Şimdi, Bir Dakikada Kayıt Olun!
 1. hgunduz295

  App C'de Çizgi grafik yazdırma

  #include <stdio.h> #define BOYUT 10 int main() { int a[ BOYUT ] = { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 }; int i, j; printf( "%s%13s%17s\n", "Eleman", "Deger", "Grafik" ); for ( i = 0; i <= BOYUT - 1; i++ ) { printf( "%5d%13d ", i, a[ i ]) ...
 2. frknkrc44

  App C'de statik dizi boyutu öğrenme

  #include <stdio.h> int main(){ int arr[20]; printf("%d\n",sizeof(arr)/sizeof(*arr)); }
 3. hgunduz295

  App Dizi eleman değerlerinin toplamını veren C programı

  #include <stdio.h> #define BOYUT 10 int main( ) { int a[ BOYUT] = { 2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37 }; int j, top=0; for ( j = 0; j < BOYUT; j++ ) top+=a[j]...
 4. hgunduz295

  App 1den 10a kadar 5 i atlayarak sayan program

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char *argv[]) { int sayici; for (sayici=1;sayici<=10; sayici++) { if(sayici==5) continue; printf("%d",sayici); }...
 5. hgunduz295

  App sayıların karelerini bulan ve bulunan karelerin toplamını yapan c program

  #include <iostream> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char** argv) { int sayi,a,sayac,toplam,b,c; sayac=1; b=0; toplam=0; printf("Sayı girin="); scanf("%d",&sayi); while(sayac...
 6. hgunduz295

  App Sayıların Karelerini alan C programı

  int sayi,a,sayac; // burada int syntaxını kullanarak "sayi - a - sayac" değerlerini sayı olarak belirttik sayac=1; // "sayac" değerini 1 olarak belirttik printf("Sayı girin="); // ekrana printf syntaxı ile "Sayı girin=" yazdırdık scanf("%d",&sayi); // scanf syntaxı ile...
 7. hgunduz295

  App O ile 100 arasındaki tek sayıları toplayarak sonucu ekranda gösteren program

  #include <iostream> int main(int argc, char** argv) { int a,toplam; a=0; toplam=0; while (a<=100) { if(a %2 ==1) toplam+=a; a++; } printf("toplam= %d \n",toplam); return 0; }
 8. hgunduz295

  App Kullanıcının girmiş olduğu sayının basamak sayısını bulan c programı

  #include <stdio.h> int main(int argc, char** argv) { int sayi,basamak; printf("bir sayi giriniz="); scanf("%d",&sayi); basamak=0; while (sayi > 0) { basamak++; sayi = sayi / 10; } printf("Girdiginiz sayi %d",basamak); printf(" basamakli"); return 0; }
 9. hgunduz295

  App kullanıcın girdigi sayının asal olup olmadıgını sorgulayan c programı

  int main(int argc, char** argv) { int asal, i, say = 0; printf ("sayi gir:"); scanf ("%d", &asal); printf ("\n"); for (i = 2; i < asal; i ++) { if (asal % i == 0) say ++; } if(say>0)...
 10. hgunduz295

  App kullanıcın girdigi sayıdan başlayıp sıfıra kadar geri geri yazdıran c programı

  int a; printf("Sayı gir="); scanf("%d",&a); while (a>=0) { printf("%d \n",a); a--; }
 11. hgunduz295

  App kullanıcıya 10sayı girdiren ve bu sayıları toplayan c programı

  #include <iostream> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char** argv) { int a,b,top; a=0; top=0; while (a<10) { printf("Sayı giriniz="); scanf("%d",&b); top=top+b; a++; } printf("Sonuc= %d",top)...
 12. hgunduz295

  App Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan program

  #include <iostream> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char** argv) { int a,sonuc; sonuc=1; printf("Faktöriyeli bulunacak sayıyı giriniz:"); scanf ("%d",&a); while (a>1) { sonuc=sonuc*a; // sonuc *= a...
 13. hgunduz295

  App ekrana 10 kere yazı yazdıran c konsol uygulaması

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char** argv) { int i; i=1; while (i<=10) { printf("10 kere tekrarlancak metin \n"); i++; } return 0; }
 14. hgunduz295

  App 0 ile 100 arasındaki tek sayıları listeleyen c konsol uygulaması

  #include <iostream> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char** argv) { int a,toplam; a=0; toplam=0; while (a<=100) { if(a %2 ==1) printf("toplam= %d \n",a); a++; }...
 15. hgunduz295

  App 0 ile 100 arasındaki çift sayıları listeleyen c konsol programı

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char** argv) { int a,toplam; a=0; toplam=0; while (a<=100) { if(a %2 ==0) printf("toplam= %d \n",a); a++; } return 0; }
 16. hgunduz295

  App C dilinde Rastgele 6000 Kere Zar Atıldığında Yüzlerin Gelme Olasılığını hesaplayan Konsol uygulaması

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char *argv[]) { int zar[6];; int rastgele; int zaryuzu1, zaryuzu2,zaryuzu3,zaryuzu4,zaryuzu5,zaryuzu6,zaryuzu; int i=0; for(i=0;i<6;i++) zar=0...
 17. hgunduz295

  App C programlama dilinde Barbut Oyunu Yapımı

  #include <stdio.h> #include <stdlib.h> /*oyuncu 2 zarı aynı anda atar. bu yüzlerden 1,2,3,4,5,6 adet nokta bulunur. zarlar durduktan sonra her iki zarında üste gelen yüzleri toplanır. eğer toplam ilk atışta 7 yada 11 ise oyuncu kazanır. eğer toplam ilk atışta 2,3 yada 12 gelirse oyuncu...
Üst
AdBlock Tespit Edildi

Bu sitede AdBlock kullanılmamaktadır!

Forumumuzun gelişebilmesi için lütfen AdBlock eklentilerinizi kapatınız. Bu işlem kimi için can sıkıcı olsa da forum masraflarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz.

KAPATTIM
Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!