Portal İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Hoşgeldiniz <3

DevOtağ is a developer platform with a number of enhancements shared for various Android devices. Become a member and benefit from the contents!

DevOtağ, çeşitli Android cihazlar için birtakım geliştirmeler paylaşılan bir geliştirici platformudur. Üye olun ve içeriklerden faydalanın!

Şimdi, Bir Dakikada Kayıt Olun!
Messages
32
Likes
41
#1

İslamiyet öncesi Türk Tarihine bakacak olursak;
Devlet Anlayışı ve Özellikleri,Ekonomik,Yaşam Şekli,Sosyal Yapı,Hukuk,Ordu,Sanat,Dine İnanış ve son olarak da Eğitim faktörleri mevcuttur.Gelin bunları tek tek açıklayalım.

=DEVLET ANLAYIŞI VE ÖZELLİKLERİ=

-Veraset sistemi uygulanmıştır.Ülke toprakları hanedanının ortak malı sayılıp,hanedana mensup erkek çocukları hükümdar olma sahibine sahip olmuştur.
-Kut anlayışı benimsenmiştir.
Kut anlayışı nedir?Ondan biraz bahsedelim;
Kut anlayışı Gök Tanrı(Kök Tengri) tarafından verildiğine inanılan yönetme şeklidir. Kut anlayışını öğrendiğimize göre biraz açıklayalım:
Hükümdarın monarşik gücü pekişip,cihan hakimiyeti düşüncesi doğmuştur.Bunun sonucunda ise taht kavgaları yaşanmıştır.Taht kavgaların yaşanmasında hükümdar ailesindeki bütün erkeklere kut yetkisinin olduğuna inanılmasıdır.
-İkili Teşkilat anlayışı uygulanmıştır.İkili Teşkilat,ülkeyi ikiye ayrılarak yönetme şeklidir.İkili teşkilatın uygulanmasındakı sebep ise yönetimi kolaylaştırma düşüncesidir.Kut anlayışında olduğu gibi taht kavgaları yaşanmıştır.
-Kurultay(toy)yönetimde etkili olmuştur.Biraz özelliklerinden bahsedelim.
Boy beylerinden oluşur.
Yönetimle ilgili kararlar alınır.
Danışma meclisi görevi görür.
NOT:Danışma meclisinde alınan kararlara hükümdarın uyma zorunluluğu yoktur.

=EKONOMİ=
-Hayvancılık gelişmiştir.Sebebi ise Orta Asyada geniş bozkırların olmasıdır.Geniş bozkırların olmasının sonucunda At ve Koyun beslenmiştir.
-Dokumacılık gelişmemiştir cünkü yarı göçebe yaşam tarzı görülmüştür.
-Madencilik gelişmiştir.
Madenciliğin gelişmesinde silahlar(ok-yay)yapılmıştır.Bunun sonucunda savaşçılık özelliği gelişmiştir.

Türkler diğer devletlere karşı, daha çok ticaret konusunda mücadele vermişti

İpek Yolu ve Kürk Yolu Türkler için çok önemliydi İpek Yolu’nda genellikle dokuma eşyaların, Kürk Yolu’nda ise hayvansal malzemelerin ticareti yapılıyordu.
=YAŞAM ŞEKLİ=

-Yarı göçebe yaşamı görülmüştür.Örnek verecek olursak Konar göçer,bozkır yaşamı vs.
Yarı göçebe yaşam sürdürülmesindeki sebep hayvancılıkla uğraşılmıştır ve böylece savaşçılık özelliği,bağımsızlık düşüncesi ve teşkilatçılık anlayışı gelişmiştir.

=SOSYAL YAPI=

-Sosyal sınıf farklılıkları görülmemiştir.Sebepi ise toprağa bağlılığın olması,yarı göçebe yaşamın görülmesi,ülke topraklarının hanedana ait olması.
-Oguş(Aile),Urug(Aileler Birliği),Boy ve Budun gibi bölümlerden oluşmuştur.

=HUKUK=

-Yazılı olmayan töre hukukları uygulanmıştır.
Peki yazılı olmayan töre hukuklarının özellikleri nelerdir?Biraz bahsedelim:
Hükümdarın emirleri,Kurultay ve kararları ve halkın değerleri olmuştur.
Zaman ve şartlara göre değişir.
Uzun süreli hapis verilmez çünkü bahsettiğimiz gibi yarı göçebe yaşamın görülmesidir.
Hükümdar dahil olmak üzere herkes uymak zorundadır.Zorunlu olduğu içinde hukukun üstünlüğü ortaya çıkmıştır.
Cezalar devlet tarafından geciktirilmeden verilmiştir.Cünkü kan davaları görülmemesi için verilmiştir.

=ORDU=

-Ordu-Millet anlayışı görülmüştür.Önemi ise eli silah tutan herkes asker sayılmasıdır.Sebepi ise yarı göçebe yaşamın görülmesidir.

-Onlu sistem kurulmuştur.
Onlu sistem Mete Han tarafından kurulmuştur.Mete Han öyle bir sistem kurmuş ki bütün dünyaya örnek olmuştur.

=SANAT=
-Taşınabilir sanat eserleri yapılmıştır.Cünkü yarı göcebe yaşamın görülmesidir.
-Hayvan üslübü kullanılmıştır.Önemi sanat eserlerinde hayvan resimleri kullanılmıştır.Cünkü Türk Devletlerinde hayvancılığın önemli olmasıdır.
-Mimari gelişmemiştir. Çünkü yarı göçebe yaşamın görülmesidir ama çadır sanatı gelişmiştir.
-Heykel sanatı gelişmiştir. Sebebi balbalların yapılmasıdır.
Peki Balbal nedir? Biraz üzerinde duralım:Balbal kişinin anılması için mezarının veya bazı kurgan(mezar)ların etrafına dikilen mezar taşına verilen isimdir.Kısacası,heykel şeklinde mezar taşıdır.

=DİN VE İNANIŞ=

Gök Tanrı (Kök Tengri) inancı görülmüştür. İslamiyet diniyle benzerlik göstermiştir.Bunun sonucunda Türklerin İslamiyete geçmesi kolaylaştırmıştır.
-Ahiret inancı vardır.
Kurgan(Mezar) yapılıp,ölüler eşyalarıyla beraber gömülmüştür.
-Şamanizm gelenegi ortaya çıkmıştır.
-Şamanizm denilen din adamlarına saygı gösterilip ve Şamanların büyücülük,hekimlik,müzisyenlik ve öğretmenlik mesleklerini yapmasıdır.
-Mani dini,Hristiyanlık ve Musevilik dinlerede inanılmıştır.

=EĞİTİM=
-Örgün eğitim gelişmemiştir.Çünkü göçebe yaşamın görülmesidir.
-Yazı kültürü gelişmemiştir ve böylece Türk tarihinin incelenmesi zorlanmıştır.
-Alfabeler kullanılmıştır.(Göktürk Alfabesi,Uygur Alfabesi)
-Sözlü edebiyat ürünü destanlar oluşturulmuştur.
Alper Tunga Destanı=İskit
Şu Destanı=İskitler
Oğuz Kağan Destanı=Göktürkler
Türeyiş Destanı=Uygurlar
Göç Destanı=Uygurlar
Manas Destanı=Kırgızlar
 
Last edited:
Top